Właściwości mieszanki


VMQ

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku silikonowego.

 Zakres praca:    od -50 do +200

 Opis:

   Symbol wg ASTM 1418 – VMQ. Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury. Mała wytrzymałość na rozdzieranie oraz stosunkowo duża ścieralność eliminuje silikon z zastosowań w połączeniach ruchomych.

odporny na:

  •  oleje i smary mineralne,

  •  rozcieńczone roztwory soli,

  •  tlen,

  •  ozon.

nieodporny na:

  •  stężone kwasy i zasady,

  •  gorącą wodę i paręwodną,

  •  węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen).