Właściwości mieszanki


SBR

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku butadienowo-sterynowego.

 Zakres praca:    od -50°C do +100°C

 Opis:

   Kauczuk butadienowo-styrenowy jest kopolimerem butadienu i styrenu. Własności elastyczne wulkanizatów butadienowo-styrenowych nie są gorsze od własności elastycznych wulkanizatów kauczuku naturalnego. Wulkanizaty SBR wykazują jednak większą odporność na działanie: ozonu, czynników atmosferycznych, podwyższonej temperatury, są również odporne na ścieranie. Guma SBR jest stosowana głównie do produkcji opon samochodowych, spodów obuwia oraz do wyrobów narażonych na ścieranie.

odporny na:

  •  kwasy i zasady nieorganiczne,

  •  płyn hamulcowy na bazie glikoli,

  •  wodę,

  •  alkohole.

nieodporny na:

  •  oleje i smary mineralne,

  •  benzynę,

  •  węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane.