Właściwości mieszanki


NBR

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku nitrylowego.

 Zakres praca:    od -30 do +100

 Opis:

   Nitryl jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu. Procentowy stosunek tych związków chemicznych warunkuje stopień olejoodporności i mrozoodporności. Występuje jako polimer izoprenu. Stosowany w hydraulice i pneumatyce wulkanizat nitrylowy charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz wytrzymałością na zrywanie, odpornością na oleje, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.

odporny na:

 •  oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe,

 •  smary,

 •  płyny hydrauliczne,

 •  węglowodory alifatyczne;

 •  propan,

 •  butan,

 •  benzynę,

 •  alkohole,

 •  wodne roztwory soli,

 •  rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach,

 •  wodę do 60°C.

nieodporny na:

 •  oleje i smary silikonowe,

 •  płyny hamulcowe na bazie glikolu,

 •  ciecze hydrauliczne typu HFD,

 •  stężone kwasy i ługi,

 •  węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri),

 •  estry.