Właściwości mieszanki


HNBR

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku akrylonitrylowego uwodornionego.

 Zakres praca:    od -30°C do +150°C

 Opis:

   Kauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym nastąpiło całkowite lub częściowe uwodornienie podwójnego wiązania komponentu butadienowego.

Sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie podnosi stabilność temperaturową i utleniającą. Materiały gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie. Wykazują nieco większą odporność na media jak w przypadku NBR.

odporny na:

  •  tłuszcze roślinne i zwierzęce (krótkotrwale w temp. do 170°C),

  •  płyny hydrauliczne na bazie olejów mineralnych,

  •  węglowodany alifatyczne jak: benzyna, propan-butan,

  •  paliwa dieslowskie,

  •  ozon,

  •  rozcieńczone kwasy, zasady i sole (nawet w podwyższonej temp.),

  •  mieszaniny glikoli z wodą do 150°C

  •  kwaśne gazy.

nieodporny na:

  •  wodę, oleje i smary silikonowe z dodatkiem ochraniaczy antykorozyjnych,

  • paliwa o wysokiej zawartości związków aromatycznych (benzyna, mieszanki alkoholowe) ketonów, estrów, eterów itp.