Właściwości mieszanki


FVMQ

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku fluorosilikonowego.

 Zakres praca:    od -60°C do +230°C

 Opis:

   Kauczuki fluorosilikonowe są fluorowanymi kauczukami metylo-silikonowymi. W stosunku do wulkanizatów silikonowych wulkanizaty fluorosilikonowe posiadają lepsze własności fizyko-mechaniczne, większą odporność na rozdzieranie, mniejsze odkształcenie trwałe przy ściskaniu, są bardziej odporne na działanie materiałów pędnych, olejów syntetycznych i mineralnych oraz smarów. 
Elastomery fluorosilikonowe są odporne na czynniki atmosferyczne, ozon, promieniowanie ultrafioletowe.

odporny na:

  •  ??,

nieodporny na:

  •  ??,