Właściwości mieszanki


FPM - (FKM)

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku fluorowego.

 Zakres praca:    od -25 do +250

 Opis:

   Symbol wg ASTM 1418-FKM. Wulkanizaty fluorowe znane pod nazwą VITON, cechują szczególnie duża odporność cieplna i chemiczna. Udział fluoru w znacznym stopniu wpływa na niepalność. Wykazują niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy. Mechaniczne właściwości tych kauczuków są podobne do tradycyjnych mieszanek.

odporny na:

  •  promieniowanie UV,

  •  agresywne związki chemiczne,

  •  oleje i smar,

  •  kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy),

  •  próżnię,

  •  ozon.

nieodporny na:

  •  stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy),

  •  gorącą wodę i paręwodną,

  •  aceton,

  •  roztwory ługu sodowego i kwasów.