Właściwości mieszanki


EPDM

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku etylowo-propylenowego.

 Zakres praca:    od -50 do +130

 Opis:

   Kauczuk ten jest kopolimerem propylenu, etylenu oraz dienu. Wulkanizaty etyleno-propylenowe są dobrymi izolatorami o szczególnej odporności na czynniki atmosferyczne. Często stosowane są do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych.

odporny na:

 •  gorącą wodę i parę wodną,

 •  płyn hamulcowy,

 •  trudnopalne ciecze hydrauliczne HSC i HSD,

 •  glikol,

 •  aceton,

 •  ketony, estry i etery małocząsteczkowe,

 •  ozon,

 •  roztwory mydła i środki piorące,

 •  środki chłodnicze,

 •  roztwory kwasów i zasad.

nieodporny na:

 •  kwasy nieorganiczne,

 •  oleje mineralne,

 •  smary mineralne,

 •  benzynę,

 •  węglowodory aromatyczne (toulen, ksylen).