Właściwości mieszanki


CR

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku chloroprenowego.

 Zakres praca:    od -45 do +100

 Opis:

   Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie.

odporny na:

 •  olej napędowy,

 •  oleje i smary silikonowe,

 •  freon,

 •  ozon,

 •  wodę i parę wodną,

 •  alkohole,

 •  glikole,

 •  roztwory soli,

 •  rozcieńczone kwasy i zasady.

nieodporny na:

 •  paliwa,

 •  estry,

 •  ketony,

 •  węglowodory aromatyczne i chlorowane.