Właściwości mieszanek


AU

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku uretanowego.

 Zakres praca:    od -30°C do +80°C

 Opis:

   Kauczuk uretanowy charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, szczególnie wysoką odpornością na ścieranie, wytrzymałością na zrywanie i rozdzieranie. Na uwagę zasługuje również duża elastyczność. Znajduje zastosowanie w hydraulice (odporność na wysokie ciśnienia).

odporny na:

  •  oleje i smary mineralne,

  •  węglowodory alifatyczne,

  •  wodę,

  •  trudnopalne ciecze hydrauliczne HSC i HSB.

nieodporny na:

  •  wodę powyżej 50°C i parę wodną,

  • alkohole,

  • uszlachetnione oleje mineralne,

  • rozpuszczalniki,

  • aminy.