Właściwości mieszanki


ACM

 

 

 Mieszanki na bazie  kauczuku akrylowego.

 Zakres praca:    od -20°C do +150°C krótkotrwale do 175°C

 Opis:

   Kauczuk akrylowy jest kopolimerem akrylanu etylu lub butylu, albo ich mieszanin i monomeru zdolnego do sieciowania.W porównaniu z wulkanizatem nitrylowym wykazuje lepszą odporność na gorące powietrze, tlen, ozon, i oleje. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a więc może być stosowany do uszczelnień pracujących w olejach i smarach zawierających dodatki uszlachetniające, np. siarczek dwubenzylu, chloroparafinę, tj. substancje odczepiające w wyższych temperaturach siarkę lub chlor. 
Elastomer akrylowy wykazuje duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałość na zerwanie w porównaniu do elastomeru nitrylowego. 
Guma na bazie kauczuku akrylowego stosowana jest zwykle do uszczelnień tam, gdzie własności kauczuku nitrylowego nie są już wystarczające, a kauczuki silikonowe bądź fluorowe nie są jeszcze konieczne.

odporny na:

  •  oleje mineralne (silnikowe, przekładniowe) zawierające dodatki uszlachetniające,

  •  warunkowa odporność na wodę,

nieodporny na:

  •  ??